ADWENT 2019

Tegoroczny czas oczekiwania zaczyna się w niedzielę, 1 grudnia i potrwa cztery tygodnie. Adwent określany jest czasem przygotowań do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Czas Adwentu obfituje w rozmaite zwyczaje i symbole.

Nazwa “Adwent” pochodzi z języka łacińskiego, a dokładniej ze słowa “adventus” oznaczającego przyjście. Początek Adwentu przypada zawsze na czwartą niedzielę przed Bożym Narodzeniem. Adwent kończy się wraz z Wigilią, czyli 24 grudnia.

Tradycyjnie w czasie Adwentu w kościołach będą odprawiane poranne msze, czyli tzw. Roraty, /obecnie ze względów duszpasterskich także Msze św. proboszczowie organizują wieczorem / .

Warto pamiętać, że Adwent można podzielić na dwa podokresy, a każdy z nich ma odrębne cechy, wyrażone w inny sposób: Pierwszy etap obejmuje okres od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, to właśnie wtedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela i mające przygotować nas do spotkania z Chrystusem.Drugi podokres trwa od 17 do 24 grudnia. Jest to czas bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.