Święto Trzech Króli

Mędrcy, magowie, monarchowie? Kim byli Trzej Królowie? Mówiono, że byli władcami potężnych krain. Innym razem przedstawiano ich jako mędrców, którzy posiedli wiedzę niemal całego świata. Niekiedy przypisywano ich do profesji magicznej… kim jednak naprawdę byli Trzej Królowie?

(more…)

Niech Dziecię Jezus Błogosławi nam na Święta Bożego Narodzenia i wszystkie dni Nowego Roku 2021.

(more…)

Światełko Pokoju

Światełko Pokoju z Betlejem dotarło dzięki harcerzom na roraty do Kościoła w Kleczy.  (more…)

Wieniec adwentowy

Rozpoczęty Adwent jest pełen szczególnych symboli, które mają głębokie znaczenie. Co tak na prawdę oznaczają elementy, które na czas oczekiwania pojawiają się w świątyniach i domach. (more…)

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem i z wiązanką kwiatów, ale przede wszystkim modlitwą za zmarłych, ofiarowaną Komunią św. , odpustem za dusze w czyśćcu , zamawianymi wypominkami. (more…)

Na czym polega siła modlitwy różańcowej ?

Święty Ludwik Grignion de Montfort mówił, że słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo” są najpiękniejszymi gratulacjami, jakie Archanioł Gabriel złożył Maryi. Te słowa wciąż sprawiają, że zmuszamy diabła do ucieczki: są młotem, które go miażdży. (more…)

Dożynki w Kleczy

Dożynki czyli Święto Plonów, ludowe święto połączone ze Mszą św. i obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych odbyły się w Kleczy 6 września 2020. Do kościoła w Kleczy przepiękny, dorodny Wieniec Dożynkowy w tym roku w kształcie „BARKI” z okazji 100–lecie Urodzin JPII w imieniu rolników i mieszkańców niosły Panie z Koła Gospodyń z Zarąbek . (more…)

Na ślubnym kobiercu

Szczęście i radość są na twarzach i w sercach Młodej Pary tuż po Ślubie w Kościele w Kleczy. Bóg błogosławi małżonków , którzy chcą w łączności z Jego łaską iść przez życie , założyć rodzinę i mieć szczęśliwy dom. (more…)

Odpust na św. Wawrzyńca i 25–lecie Kapłaństwa

Sumie Odpustowej przewodniczył ku czci św. Wawrzyńca w tym roku i kazania wygłosił w tym dniu w naszym kościele Ks. Grzegorz ŁOMZIK z okazji 25-lecia kapłaństwa. Były życzenia , kwiaty i podziękowania za trud kapłańskiej posługi w 7 parafiach : Liszki, Mogilany, Spytkowice, Maniowy, Niepołomice, Niedźwiedź, obecnie Jabłonka–Bory / jako proboszcz /. (more…)

Wakacje w pełni

Wakacje w pełni. Wadowickie Centrum Kultury organizuje w plenerze dla dzieci , które nie wyjechały, ciekawe zabawy i konkursy, by miło i pożytecznie spędzić czas z rówieśnikami. Tak było 22 lipca w Kleczy na placu k/ Remizy. (more…)