ADWENT 2022

W czasie Adwentu odprawiane są Roraty, czyli msze święte wotywne sprawowane ku czci Najświętszej Maryi Panny, które odbywają się jedynie w tym szczególnym czasie .

W Polsce są bardzo ważnym zwyczajem związanym z okresem przed świętami Bożego Narodzenia. Odprawia się je od poniedziałku do soboty włącznie. W niedziele nie. Nazwa roraty pochodzi od łacińskich słów pieśni na wejście rozpoczynającej adwentową mszę w tym okresie. Zwrot “Rorate coeli desuper” tłumaczymy w języku polskim jako “Spuśćcie rosę niebiosa”.

Według tradycji roraty odbywają się o wczesnym poranku, przed lub tuż po wchodzie słońca, ponieważ powinny być pierwszą mszą świętą w danym dniu jako forma adwentowego oczekiwania na przyjście na świat Bożego Dzieciątka. W większości polskich kościołów odprawia się je więc pomiędzy godziną 6:00 a 7:00 rano.

W niektórych parafiach zdarzają się jednak również roratnie msze wieczorne. Często około godziny 17:00. lub 18.00 . Taka pora ma umożliwić uczestnictwo w nabożeństwie również tym wiernym, którzy nie mogą wcześniej przyjść do kościoła, ponieważ pracują lub uczą się, albo po prostu nie udało im się wstać o poranku.

Roraty to msza, która trwa najczęściej nie mniej niż 30 minut i nie więcej niż pełna godzina zegarowa.

Tym, co już na pierwszy rzut oka odróżnia roraty od tradycyjnego nabożeństwa, jest to, że rozpoczyna się ją w ciemności. Rozświetlają ją jedynie przyniesione przez wiernych do kościoła lampiony, symbolizujące oczekiwanie na przyjście Zbawiciela oraz biała świeca z niebieską wstążką przy ołtarzu – roratka, która jest symbolem obecności Matki Boskiej.