BIERZMOWANIE

Gratulujemy młodzieży , która w tym roku szkolnym przyjęła Sakrament Bierzmowania z klasy VIII w liczbie 23. uczniów i życzymy dalszej bliskości do Jezusa i przynależności do Chrystusowego Kościoła w swojej młodości ,

religijności i dalszej edukacji. Bardzo dziękujemy Świadkom oraz Rodzicom za troskę , dobrą współpracę i dary Ołtarza.