Dzieci przygotowujące się do I-szej Komunii św. odebrały przy Ołtarzu poświęcone książeczki do modlitwy.