I-sza Komunia św. i Biały tydzień

Celebracja Pierwszej Komunii Świętej przeciąga się na cały tydzień. Przez kolejne siedem dni dzieci uczestniczą we Mszy świętej i Nabożeństwach majowych.

Przychodzą w strojach komunijnych i przyjmują Komunię św. Okres białego tygodnia jest też czasem  refleksji nad sakramentem Eucharystii oraz okazją do pogłębienia wiary dla dorosłych.