Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania

Kandydaci do Bierzmowania w Parafii Klecza z klasy VIII ( 35 osób ) w tym roku wzorowo zdają poszczególne egzaminy z wiedzy religijnej w salce . Trudniej idzie z praktykami religijnymi / obecnie jest dyspensa biskupa od niedzielnej mszy św./. Najtrudniejszy jednak egzamin zazwyczaj przynosi samo życie.