Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa ma związek z przybyciem Jezusa do Jerozolimy na tydzień przed ukrzyżowaniem. Mieszkańcy miasta cieszyli się z przybycia Chrystusa. W Ewangelii św. Matusza czytamy : „wielu zaś ludzi rozkładało na drodze swoje płaszcze i rzucało zielone gałązki.