Odpust na św. Wawrzyńca i 25–lecie Kapłaństwa

Sumie Odpustowej przewodniczył ku czci św. Wawrzyńca w tym roku i kazania wygłosił w tym dniu w naszym kościele Ks. Grzegorz ŁOMZIK z okazji 25-lecia kapłaństwa. Były życzenia , kwiaty i podziękowania za trud kapłańskiej posługi w 7 parafiach : Liszki, Mogilany, Spytkowice, Maniowy, Niepołomice, Niedźwiedź, obecnie Jabłonka–Bory / jako proboszcz /. Odpust ku czci św. Wawrzyńca ubarwiła uroczysta procesja z udziałem wiernych oraz dzieci 1. Komunii św. , Panie z Koła Gospodyń w strojach regionalnych i nasza wspaniała Orkiestra przy OSP Klecza pod batutą kapelmistrza P. Jarosława Mitoraj.