Odpust za zmarłych

Wierni, którzy od 1 do 8 listopada nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych mogą uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. Należy wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego . Ponadto należy spełnić trzy zwykłe warunki: spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i modlitwy w intencjach Ojca świętego.