SCHOLA dziewcząt szkoły podstawowej coraz śmielej bierze czynny udział w oprawie liturgicznej niedzielnej Mszy św. o 11.00