Światełko Pokoju

Światełko Pokoju z Betlejem dotarło dzięki harcerzom na roraty do Kościoła w Kleczy.