Święto Miłosierdzia Bożego

„Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.” Ta modlitwa jest szczególnym darem Boga dla naszych czasów. Podyktował ją Pan Jezus Siostrze Faustynie w Wilnie 13–14 września 1935 roku. W niedzielę 7 kwietnia  Odpust w Kaplicy wyjazdowej  w Zarąbkach na Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Msza św. o 12.15 z PROCESJĄ wokół Kaplicy i Błogosławieństwem Najśw. Sakramentem  wszystkich mieszkańców Zarąbek i przybyłych Gości.