Pierwsza Szopka

Pierwszą SZOPKĘ zbudował 1223 r. w Greccio  św. Franciszek z Asyżu . W Polsce Zakon franciszkanów pojawił się w XIII wieku, razem z nimi do Polski przyszła tradycja budowania szopek. Początkowo szopki były skromne, często przedstawiały jedynie surowe wnętrze groty i postać nowonarodzonego Jezusa co miało odzwierciedlać zdanie: “Słowo ciałem się stało”.