Wielkanoc

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas pokojem i daje siłę do pokonywania wszelkich trudności, obdarzając potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Niech spotkanie z Nim w Wielkanocny Poranek umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu, w Jego Słowie, i w Sakramentach Świętych oraz zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii i w drugim człowieku.