Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem i z wiązanką kwiatów, ale przede wszystkim modlitwą za zmarłych, ofiarowaną Komunią św. , odpustem za dusze w czyśćcu , zamawianymi wypominkami.

Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. W tym roku odpust za dusze w czyśćcu cierpiące decyzją Stolicy Apostolskiej , można zyskać od 1-30 listopada.