Wymiana okiennic na wieży kościelnej

Remont dachu i elewacji na kościele w Kleczy zaplanowany jest na kilka lat. W tym roku przed zimą udało się wymienić na nowe , spróchniałe okiennice w całej wieży kościelnej tj. 6 sztuk o wysokości ok. 6 m , gdzie znajdują się dzwony . Od dzisiaj głos dzwonów będzie miał jakby nową barwę i będzie budził jeszcze dobitniej serca i sumienia wszystkich parafian.