Życzenia Noworoczne – 2024

Coby Wom nicego nie chybiało,

Z roku na rok przybywało.

A do reśty – cobyście byli scynśliwi i weseli,

Jako w niebie janieli, hej!