Pogrzeb Ks.śp.Stanisława Brody

Ks. Stanisław Broda rodził się w Mogile koło Krakowa w 1930 roku. Po przeżyciu 89 lat, odszedł do Domu Ojca 26 września 2019 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mogile, po Mszy św. Pogrzebowej, odprawionej 30 września w opactwie Ojców Cystersów. Kim był ten kapłan? (więcej…)

Piknik szkolny

Festyn się udał. Należy pogratulować Radzie Rodziców oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej z Nauczycielami i uczniami za piękne przygotowanie 22 września FESTYNU RODZINNEGO dla Uczniów i Lokalnej Społeczności , (więcej…)

Powitanie nowego Proboszcza

Bardzo serdecznie i ciepło w kościele w Kleczy przywitano nowego księdza Proboszcza Ks.Tadeusza Dąbrowskiego. Nowemu Proboszczowi życzono błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego oraz opieki patrona Parafii św. Wawrzyńca na każdy dzień. (więcej…)

Złoty Jubileusz Pana Organisty

50 lat za organami w kościele Pana Klemensa Fujak naszego Organisty w Kleczy zostało bardzo uroczyście uczczone na Sumie Odpustowej. (więcej…)

Odpust Parafialny na św. Wawrzyńca

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Dzień odpustu jest połaczony z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. (więcej…)

I-sza Komunia św.dzieci klasy III

Pierwsza Komunia Święta jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu katolika, obchodzona jest w Polsce bardzo uroczyście. Komunia Święta jest wyjątkowym Sakramentem, gdzie dziewczynki i chłopcy / w Polsce z klasy III / po rocznym przygotowaniu , po raz pierwszy przyjmują Ciało Chrystusa do swojego serca. (więcej…)

Boże Ciało 2019

Z procesją Bożego Ciała w Polsce spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu. W wieku XVI do Polski przychodzi zwyczaj procesji do czterech ołtarzy przy których są czytane cztery ewangelie. Od dawna jest znany też zwyczaj, że do kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i najpiękniejsze kwiaty. (więcej…)

Bierzmowanie młodzieży 15.06.2019

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar i umacnia go, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.  Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę. (więcej…)

Dzień Strażaka na św. Floriana 4.05.2019

4 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość św. Floriana, który jest czczony w całej Polsce głównie jako patron strażaków. Jego figurę umieszczano bardzo często w miastach, by chronił je od pożaru. (więcej…)