I-sza Komunia św.dzieci klasy III

Pierwsza Komunia Święta jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu katolika, obchodzona jest w Polsce bardzo uroczyście. Komunia Święta jest wyjątkowym Sakramentem, gdzie dziewczynki i chłopcy / w Polsce z klasy III / po rocznym przygotowaniu , po raz pierwszy przyjmują Ciało Chrystusa do swojego serca. (more…)

Boże Ciało 2019

Z procesją Bożego Ciała w Polsce spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu. W wieku XVI do Polski przychodzi zwyczaj procesji do czterech ołtarzy przy których są czytane cztery ewangelie. Od dawna jest znany też zwyczaj, że do kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i najpiękniejsze kwiaty. (more…)

Bierzmowanie młodzieży 15.06.2019

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar i umacnia go, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.  Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę. (more…)

Dzień Strażaka na św. Floriana 4.05.2019

4 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość św. Floriana, który jest czczony w całej Polsce głównie jako patron strażaków. Jego figurę umieszczano bardzo często w miastach, by chronił je od pożaru. (more…)